Offentligt møde om nedsættelse af nationalparkrådet Mols Bjerge

19-01-2010
Nyhed Natur Nationalparker Artikel Borgere NP-Mols

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge indkalder til møde omkring nedsættelse af nationalparkrådet den 2. februar 2010 kl. 19.00  på Europahøjskolen.

På det offentlige møde vil bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge orientere om nationalparkrådets opgaver og nedsættelsen af rådet.
Hovedformålet med Nationalparkrådet er at sikre, at indflydelsen på parkens drift og udvikling får en bredere lokal forankring end den, bestyrelsen repræsenterer. Rådet er et rådgivende organ for nationalparkens bestyrelse i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet skal ikke give faglig rådgivning, men repræsentere lokale interesser. Rådet vil skulle indstille personer til 2 poster i Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse.
Indstillinger til kandidater til nationalparkrådet vil være bestyrelsens grundlag, når den nedsætter nationalparkrådet. Det er bestyrelsens ønske at sammensætte rådet, så bestyrelsens egne kompetencer og interesser suppleres med det formål at sikre de bedste ressourcer til indfrielse af Nationalparkens mål.
Bestyrelsen håber på interesse og stort fremmøde, så flest muligt bliver orienterede om netop deres muligheder i forbindelse med indstilling af kandidater til nationalparkrådet.  Alle er velkomne!

Yderligere information kan fås hos bestyrelsesformand Erling Post på telefon 41 31 85 11.

Se desuden Offentligt møde om nedsættelse af nationalparkrådet