Regler, planer og beretninger

Vil du et spadestik dybere, har du mulighed for at dykke ned i materialet, der danner grundlag for Nationalparkens arbejde, og som fortæller om arbejdet med at opfylde lovens formål.

Vores opgave

Nationalparkfondens formål er at udvikle nationalparken inden for de rammer, der blev fastsat ved oprettelsen af Nationalpark Mols Bjerge i 2009.

Under hensynstagen til disse er det Nationalparkfond Mols Bjerges mission, at:

  • bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, især for de nationalt betydningsfulde kyst-, overdrevs- og skovlandskaber,

  • bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke istidslandskab,

  • bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer,

  • styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab, herunder bymiljøer,

  • styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
  • støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

 

På denne side finder du de grundlæggende dokumenter for nationalparkens arbejde, bortset fra bestyrelses- og rådsreferater. Gå til bestyrelses- og rådsreferater

Nationalparkplan 2018-2024, der indeholder bestyrelsens satsningsområder og Nationalparkens årlige beretninger, giver et rigtigt godt billede af den måde, Nationalparken arbejder på. Nationalparkplanen viser, hvilke mål nationalparkens bestyrelse vil arbejde efter i den indeværende planperiode frem til 2024.

Læs mere om den kommende Nationalparkplan 2024-2030 her

I "Redegørelse samt evaluering af Nationalparkens indsats i 2010-2016" finder du desuden en gennemgang af Nationalparkens resultater i de første år. Der vil blive lavet en tilsvarende redegørelse for årene 2018-2024 i forbindelse med arbejdet med at lave den kommende nationalparkplan.

Du har også mulighed for at dykke ned i love og regler.