Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Hvor må jeg færdes?

Vær opmærksom på, at Nationalpark Mols Bjerge består af privat og offentligt ejede arealer med forskellige opholds- og færdselsregler. Du er meget velkommen som gæst, men må ikke færdes overalt i landskabet.

Offentligt ejede arealer

  • Ophold og færdsel er tilladt døgnet rundt.

Privatejede arealer fra kl . 06 til solnedgang

  • Ophold og færdsel til fods og på cykel er tilladt på veje og tydelige stier.
  • Cykling på MTB er kun tilladt, hvor færdsel på almindelig cykel er mulig.
  • Ophold og færdsel er tilladt på udyrkede arealer, dvs. arealer der henligger som natur.
  • Færdsel og ophold er ikke tilladt på dyrkede arealer, hvor der vokser korn, græs, majs mv. eller som er pløjet eller harvet.
  • Færdsel og ophold på indhegnede arealer er som udgangspunkt ikke tilladt. Hvis leddet står åbent, eller der er opsat stenters eller låger i hegnet, er færdsel og ophold dog tilladt.
  • Ophold og færdsel til fods er tilladt på stranden.

Er du i tvivl, så hold dig til veje og tydelige stier, eller spørg dig frem. En venlig henvendelse til de lokale lodsejere giver ofte et positivt resultat.

Cykling -  Foto Bo Skaarup

Tag hensyn til naturen og lodsejerne. Færdsel med omtanke er til glæde for alle!

Adgangsregler til print

Se adgangsmatrix på Naturstyrelsen.dk