Ebeltoft ligger i Nationalparken – og der er mulighed for at få indblik i byens historie under Ebelfestivalen.

Byen er charmerende med toppede brosten, bindingsværk og bonderoser, men bizart nok er det træge tider, der er årsagen til, at Ebeltoft i dag har sin velbevarede bymidte.

Den gamle søkøbstad sakkede nemlig agterud i kampen om vækst efter år 1870.

Den manglende byudvikling viste sig dog at blive et aktiv med turisternes komme i 1930'erne og især i 1960'erne. Da stod Ebeltoft By nemlig med en flot bevaret bymidte.