Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nationalparkens faglige udvalg 

I de faglige udvalg arbejder bestyrelsesmedlemmer og rådsmedlemmer sammen inden for udvalgets område.

Alle udvalgsmedlemmerne er udpeget af bestyrelsen på baggrund af faglig viden eller interesse inden for udvalgsområdet.

Udvalgene kan komme med indstillinger til bestyrelsen til beslutning, men har ikke beslutningskompetence, medmindre bestyrelsen udtrykkeligt delegerer en konkret opgave til et udvalg. 

Således træffer for eksempel Erhvervsudvalget afgørelse i sager om anvendelse af Nationalparkens logo. Det sker efter retningslinjer godkendt i bestyrelsen.

Udvalgene behandler ansøgninger, som Nationalparken modtager udefra.

Udvalgene udarbejder desuden forslag til og følger op på nationalparkprojekter inden for de enkelte områder.

Kalender 2017

16. januar - Natur            17. januar - Kultur

18. januar - Friluftsliv      23. januar - Erhverv

12. juni - Kultur               13. juni - Friluftsliv

14. juni - Erhverv            15. juni - Natur

21. august - Friluftsliv     22. august - Erhverv

23. august - Natur           24. august - Kultur

23. oktober - Erhverv     24. oktober - Natur

25. oktober - Kultur        26. oktober - Friluftsliv

Natur og landskab

Medlemmer:

 • Eva Kullberg, Dans Botanisk Forening
 • Jakob Altenborg, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge
 • Peter Brostrøm, Naturstyrelsen, Kronjylland
 • Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening
 • Jette Sørensen, Dansk Geologisk Forening
 • Thomas Secher Jensen, Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum Århus
 • Reidar Lænø, Dansk Jægerforbund
 • Jens Henrik Petersen, Foreningen til svampekundskabens fremme
 • Joy Klein, Dansk Ornitologisk Forening
 • Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs
 • Peter Poulsen, Danske Vandløb

Kultur

Medlemmer: 

 • Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn
 • Susanne Bødker, SAM, Sammenslutning af Grundejerforeninger i Syddjurs
 • Marianne Kirkegaard, Syddjurs Byråd
 • Arild Anthonsen, Plantning og Landskab
 • Klaus Bertram Mikkelsen, BLIS – Foreningen for By- og Landskabskultur i Syddjurs
 • Bent Dall, Ebeltoft Kunstforening
 • Geert Bilander, Træskibs Sammenslutningen Lokalafdeling i Ebeltoft

Friluftsliv

Medlemmer:

 • Erling Post, Nationalpark Mols Bjerge
 • Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning (formand)
 • Thorkil Danielsen, Friluftsrådet
 • Jørgen Møller, Karpenhøj Naturcenter
 • Claus Peter Olesen, Skoleafdelingen Syddjurs
 • Flemming Hørsted, Danmarks Sportsfiskerforbund m.fl.
 • Verner Damm, Det Danske Spejderkorps

Erhverv

Udvalget har beslutningskompetence med hensyn til tilladelser til brug af logo.

Medlemmer:

 • Trine Graae Lundorf, VisitDenmark
 • Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening
 • Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening
 • Kim W. Olesen, Ebeltoft Håndværker- og Borgerforening
 • Hanne Sloth, Handel Syddjurs
 • Bo Kristensen, Djurslands Udviklingsråd (DUR)