Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nationalparkens faglige udvalg 

I de faglige udvalg arbejder bestyrelsesmedlemmer og rådsmedlemmer sammen inden for udvalgets område.

Alle udvalgsmedlemmerne er udpeget af bestyrelsen på baggrund af faglig viden eller interesse inden for udvalgsområdet.

Udvalgene kan komme med indstillinger til bestyrelsen til beslutning, men har ikke beslutningskompetence, medmindre bestyrelsen udtrykkeligt delegerer en konkret opgave til et udvalg. 

Således træffer for eksempel Erhvervsudvalget afgørelse i sager om anvendelse af Nationalparkens logo. Det sker efter retningslinjer godkendt i bestyrelsen.

Udvalgene behandler ansøgninger, som Nationalparken modtager udefra.

Udvalgene udarbejder desuden forslag til og følger op på nationalparkprojekter inden for de enkelte områder.

Kalender 2017-18

Der er p.t. ikke mødedatoer, da Nationalparken netop har fået en ny bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig på et møde 18. november.

Herefter skal bestyrelsen nedsætte et Nationalparkråd, hvis medlemmer kan indgå i de faglige udvalg.