Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Få fod på organisationen

Nationalparkfond Mols Bjerge er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

Fonden ledes af en bestyrelse, der udpeges af miljøministeren. 

Bestyrelsen har oprettet et sekretariat og et råd samt fagudvalg inden for natur, kultur, friluftsliv og erhverv.

Hvert fagudvalg består af medlemmer af bestyrelse og råd, der har særlig viden eller interesse inden for fagområdet.  

Fonden har til formål at etablere og udvikle nationalparken inden for de rammer, der blev fastsat ved oprettelsen af Nationalparken.

Der arbejdes efter seksårige nationalparkplaner. Lige nu arbejder bestyrelsen efter Nationalparkplan 2012-2018. Næste planperiode 2018-2024 er under forberedelse.

Midlerne kommer fra en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan modtage arv, gaver og tilskud.

Fonden skal sikre information om Nationalparken og at inddrage befolkningen i beslutninger om udvikling og drift af Nationalparken.

Sekretariatet

Nationalpark Mols Bjerge

Grenåvej 12, 8410  Rønde

   

Tlf.: 7217 0714

Erling Post

Bestyrelsens formand

Erling Post   
Bykrogen 19   
8420 Knebel   


Verner (1)

Rådets formand

Verner Damm
Dybdalsvej 26
8420 Knebel


Jakob Vedsted

Medlemmerne

Find medlemmerne af bestyrelsen og rådet her:

Bestyrelsen

Rådet

Kim Olesen

Faglige udvalg

  • Natur og landskab
  • Kultur
  • Friluftsliv
  • Erhverv

Læs om de faglige udvalg